מיני קורסים בזום

אתם נמצאים כאן:

סדרת מיני קורסים בני ארבעה מפגשים בזום.

פתיחה בנובמבר 2023

מיקוד נתיב ההתפתחות האישית

בהנחית אורלי עופר.
בחירה הלוקחת בחשבון את הטאלנט שבי ואת המרחבים שהייתי רוצה לפתח ולהתפתח בהם.
בימי שני, 10:00-11:30,
בתאריכים: 6/11, 13/11, 20/11, 27/11

מטרת הקורס: המשתתפים יעברו תהליך אישי שבו ידייקו לעצמם את נתיב ההתפתחות והעשייה הרצוי מבחינתם.

תכנים לדוגמא:

 • זיהוי תשוקות או מסלולי התפתחות רצויים
 • זיהוי תנאים מיטיבים וגבולות שומרים
 • בחינת הייחודיות והערך של העשייה שלי
 • זיהוי כוחות, מחסומים ומשאבים תומכים

התפתחות כערך מוסף

בהנחית עינת פורת עמוס.
איך מבנים תוכן ותהליך התפתחותי בכל פעילות קיימת, או מיזם חדש?  עינת פורת עמוס

בימי ראשון 16:00-17:30
בתאריכים: 12/11, 19/11,  03/12, 10/12

מטרת הקורס:  המשתתפים יכירו עקרונות וכלים להנחיית תהליך התפתחותי בתקופות חיים מאוחרות. המשתתפים ירכשו ביטחון להשתמש בכלים הללו בהובלת המיזמים שלהם.

תכנים לדוגמא:

 • ‘משקפיים התפתחותיות ומשמעותן’ בעבודה עם בני תקופות החיים המאוחרות
 • ערכים ושפה כבסיס לתהליך התפתחותי
 • שימוש בכלים יצירתיים כבסיס השלכתי – התפתחותי
 • עבודה עם ‘הכאן ועכשיו’
 • ללוות התפתחות מבלי להיות איש מקצוע מתחום הטיפול או האימון או ללוות התפתחות של מי שלא מגיע להתפתח
פתיחה בדצמבר 2023

שיווק חברתי

בהנחית עירית תמיר

מי הלקוח שלי? מה מעניין אותו? מה אני נותן לו כהצעת הערך? כתיבת מלל לפרסומים. עירית תמיר

ימי רביעי 18:00-19:30
בתאריכים: 6/12 ,13/12 ,20/12, 27/12

מטרת הסדנא:  המשתתפים יכירו עקרונות וכלים לקידום ושיווק של מיזמים. המשתתפים ירכשו ביטחון להשתמש בכלים הללו בהובלת המיזמים שלהם ובשיווקם.

תכנים לדוגמא:

 • מה בין שיווק מסחרי לשיווק חברתי
 • שאלות מפתח בתהליך השיווק
 • הגדרה ומיקוד של קהל היעד
 • הצעת הערך עבור הלקוח
 • הייחודיות והבידול שלנו
 • נראות, מיתוג וחומרים שיווקיים
 • תרגילים בשיווק עצמי 

הבניית תהליכים חווייתיים

 בהנחית עינת פורת עמוס
עקרונות, והכרות עם סל מטודות המקדמים תהליכי התפתחות של בני 60+.

ימי ראשון, 16:00-17:30
בתאריכים: 17/12/23, 24/12/23, 31/12/23, 7/1/24

מטרות הסדנא: המשתתפים יכירו עקרונות להבניית תהליכים חווייתיים המקדמים ללמידה משמעותית שיש בה הטמעה. 

תכנים לדוגמא:

 • מהו תהליך למידה משמעותית ומה תפקיד המורה / מלווה / מנחה.
 • איך מבנים תהליך למידה משמעותי לבני תקופת החיים המאוחרות
 • הכרות עם סל מטודות המקדמות תהליכי התפתחות
 • שימוש בכלים יצירתי
פתיחה בינואר 2024

מיומנויות של הקשבה

בהנחית מיקה בנבנשתי
הקשבה איכותית המשפיעה על איכות מערכות היחסים והתקשורת ככלל ועל איכות ההנחיה וליווי תהליכי התפתחות. 

ימי שלישי 10:00-11:30
בתאריכים 9/1/24, 16/1/24, 23/1/24, 30/1/24.

מטרת הסדנא: המשתתפים יכירו ויתנסו מיומנויות של הקשבה, קבלה, פתיחות, וחוסר שיפוטיות.

תכנים לדוגמא:

 • הגדרות של תקשורת ומהי תקשורת אפקטיבית.
 • טעויות ומחסומים לתקשורת אפקטיבית.
 • סוגי הקשבה ומה ההבדל בין שמיעה להקשבה
 • מחסומים ותנאים להקשבה מיטבית
 • מיומנויות ליצירת הקשבה מיטבית בהנחיית קבוצות

בהרצאות ישולבו דוגמאות, תרגילים, סרטונים ועוד3

הבניית מיזם בין דורי

בהנחית עינת פורת עמוס
ליווי מיזמים הכוללים מפגש בין דורי, רכישת כלים ומיומנויות בתקשורת בין-דורית בעידן המסכים.  

ימי ראשון 16:00-17:30
בתאריכים 14/1/24, 21/1/24, /28/1/24, 4/2/24.

מטרת הסדנא: המשתתפים יכירו את המורכבות של תקשורת וקשר בין-דורי וירכשו כלים לעבודה בין-דורית וליווי מיזמים בין דוריים.

תכנים לדוגמא:

 • פערים שפתיים, תרבותיים, ערכיים בין הדורות
 • שימוש במסכים ככלי מקרב ומחבר עד כדי אינטימיות
 • גבולות ונפרדות כבסיס להתחברות בין דורית
 • עקרונות להבניית מיזמים בין דוריים
פתיחה בפברואר 2024

הקמה והפעלת מיזם קהילתי

בהנחית הלל אפרת
הקמת מיזם בקהילה, שיציע הזדמנויות התפתחות למשתתפיו. 

ימי שני, 18:00-19:30
בתאריכים: 5/2/24, 12/2/24, 19/2/24, 26/2/24.

מטרת הסדנא: המשתתפים יכירו עקרונות וכלים לצורך הקמת מיזמים קהילתיים לגיל השלישי.

תכנים לדוגמא:

 • מה יכוון את הבחירה שלי מבחינת תחום הפעילות ותכני המיזם.
 • מה יהיה הרווח שאפיק בעצמי מיישום המיזם/על איזה צרכים שלי הוא יענה.
 • על איזה צרכים של המשתתפים הוא יענה.
 • היכן אמצא אותם.
 • איך אצור קשר ואיך אצור עניין להשתתף.
 • איך לשמור על רצף והמשכיות.

שיטת ימימה

בהנחית אירית זנדמן
חשיבה הכרתית, ככלי לתקשורת נכונה בתקופת התבונה.

בימי שלישי, 12:30- 14:00
בתאריכים: 6/2/24, 13/2/24, 20/2/24, 27/2/24

מטרת הסדנא: המשתתפים יעלו את המודעות וההבנה לזיהוי חסמים בתקשורת שלהם עם אחרים ועם עצמם, ויקבלו כלים להתפתחות אישית. המשתתפים ירכשו פרקטיקות להתמודדות עם חסמים, חיזוק הכוחות הפנימיים, הטובים שלנו ושחרור מדעות קדומות וסטראוטיפים.

תכנים לדוגמא:

 • רעיונות מרכזיים של לימודי הימימה
 • חיבור בין האתגרים ההתפתחותיים של תקופת התבונה לבין הכלים ששיטת ימימה מעניקה לנו
פתיחה במרץ 2024

שינוי כדרך וכערך

בהנחית הלל אפרת
שכלול יכולות התנהלות לקראת ובתוך שינוי.

ימי שני 18:00-19:30
בתאריכים 4/3/24, 11/3/24, 18/3/24, 25/3/24

מטרת הסדנה: המשתתפים יכירו את התהליכים הפנימיים והחיצוניים המתרחשים בזמן שינוי ,יזום או ספונטאני וישכללו יכולות לנהל תהליכי שינוי.

תכנים לדוגמא:

 • מושג השינוי מול מושג היציבות
 • תחושות וחוויות אישיות הקשורות בשינוי
 • כוחות ומחסומים המשפיעים על היכולת לעשות שינוי
 • הרחבה ודיוק לגבי הצורך בשינוי
 • מטרות, מפת הדרכים לשינוי ומדדים

מניעת לחץ ושחיקה בתהליכי ליווי התפתחותי והובלת מיזמים

בהנחית אסתר מאיר קעטבי
הבנה מעמיקה של היווצרות לחץ ובעקבותיו שחיקה. פרקטיקות פשוטות ויומיומיות להתמודדות עם לחץ ושחיקה.

ימי רביעי, 12:30-14:00
בתאריכים: 6/3/24, 13/3/24, 20/3/24, 27/3/24

מטרת הסדנא: המשתתפים יעלו את המודעות וההבנה לזיהוי מצבי שחיקה, השלכותיה וכלים להתמודדות עימה

תכנים לדוגמא:

 • זיהוי מצבים העלולים לגרום לשחיקה ומצבי לחץ ושחיקה
 • הבניית חוסן אישי להתמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה
 • כלים רוחניים, פיזיים, קוגנטיביים ורגשיים להתמודדות עם סיטואציות של לחץ או שחיקה.

התפתחות מינית בתקופות חיים מאוחרות

בהנחית עינת פורת עמוס ויואב ברוקנר
אנרגיה של תשוקה ומיניות כבסיס לבריאות נפשית ופיזית.

ימי ראשון, 19:30-21:00, 31/3/24,
בתאריכים: 31/3/24, 7/4/24, 14/4/24, 21/4/24.

מטרת הסדנא: המשתתפים יחשפו לרעיונות ולתהליכים התומכים באינטימיות ובתשוקה עם עצמם או עם אחרים משמעותיים.

תכנים מרכזיים:  

 • מיתוסים על אהבה, פיזיולוגיה של אהבה ותשוקה
 • מובחנות כבסיס לאינטימיות ולמיניות מיטיבה
 • זיכרון, געגוע והתממשות –אבל על מה שכבר לא יהיה
 • הגוף הזוכר אל מול הגוף המשתנה
 • מיניות כערך – מעגל התגובה המיני האישי
 • רשות לעונג – כבסיס לבריאות נפשית ופיזית
 • תשוקה ומערכת המשחק – הבניית תשוקה במערכות יחסים ארוכות טווח או במיניות עצמית
 • התפתחות מינית בתקופות חיים מאוחרות

פרטייך התקבלו בהצלחה

שימו לב:

במידה ואינכם רואים מייל מאיתנו, נא בצעו חיפוש “מכון לתבונה” (לפעמים המייל נזרק לתיקיות אחרות).